Munkavédelem

MUNKAVÉDELEM - A munkabiztonsági tanácsadás cégünk másik alapvető szolgáltatása.

Az utóbbi időben kiemelkedő dinamikában fejlődik az építőipari koordinációs üzletágunk.

Az alkalmazottak számától függetlenül minden cégnek szükséges foglalkoznia a munkavédelemmel. 

 

Miben tudunk segíteni vállalkozásának?

 


 • Munkahelyi kockázatértékelés készítése
A kockázatértékelés a munkáltató törvényi kötelezettsége. Ennek folyamán az összes tényezőt figyelembe véve meghatározzuk a lehetséges veszélyeket és intézkedési tervet készítünk. A követelményeknek megfelelően végezzük: munkakörnyezet, munkafolyamatok, gépek, berendezések, veszélyes anyagok, pszichoszociális tényezők, munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás kockázatértékelését.

 • Építőipari biztonsági- és egészségvédelmi koordináció
Az építési munkahelyek (ahol egyszerre több munkáltató munkavállalói dolgoznak) a megfelelő együttműködés érdekében fontos a koordináció. A munkavégzés összehangolását a 4/2002 (II. 20.) SzCsM-Eüm rendelet határozza meg. Ennek a követelménynek megfelelően a helyszínen hangoljuk össze a dolgozók (alvállalkozók) tevékenységét a biztonság érdekében.

 • Munkavédelmi üzembe helyezési eljárás lefolytatása
A munkabiztonsági üzembe helyezés lefolytatását a veszélyes gépek esetén a 16/2008 NFGM rendelet írja elő minden használó, üzemeltető részére. Ennek szakmai elvégzését gyakorlott csapatunk teljes egészében elvégzi, beleértve a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot is.

 • Munkavédelmi szabályzat készítése
A munkavédelmi szabályzat kiváltja azokat a szabályozási területeket, amelyekre jogszabály a munkáltatót írásbeli rendelkezési kötelezettséggel terheli, és egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavédelemmel kapcsolatos követelményeket a munkáltató a sajátosságainak megfelelően teljesíthesse, vagyis a követelmények teljesítésének módját saját arculatára formálja.

 • Egyéni védőeszköz juttatás rendjének meghatározása
A kockázatértékelés során megállapított veszélyek és egészségkárosító hatások kivédése érdekében megfelelő védelmi képességgel rendelkező egyéni védőeszközöket határozunk meg.

 • Telephely engedélyezési eljárásokban való részvétel, igény esetén teljes lebonyolítás
Az új telephelyek első lépése a tevékenység megkezdése előtt munkavédelem szempontjából végezzük a hatósági egyeztetéseket, bejelentéseket, munkabiztonsági dokumentációs kötelezettséget.

 • Biztonsági jelzések meghatározása, beszerzése
A veszélyekre és egészségkárosító hatásokra minden érintett figyelmét fel kell hívni. Ennek érdekében a meghatározzuk a szükséges biztonsági jelöléseket, majd láthatóság szempontjából a legmegfelelőbb helyen helyezzük ki azokat.

 • Időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzése
A berendezések megfelelő biztonsági szintjének fenntartására a törvény által is előírt időszakos biztonsági felülvizsgálatokat végzünk és meghatározzuk azok gyakoriságát.

 • Munkavédelmi oktatások, képzések elvégzése
A munkavállalók figyelmét minden esetben fel kell hívni a munkavégzés során fellépő összes veszélyre és egészségkárosító hatásra. Meg kell ismertetni velük, hogy az adott veszélyeket hogyan kerülhetik el, hogyan használják biztonságosan munkaeszközeiket, egyéni védőeszközeiket stb. Ennek érdekében egy felmérés alkalmával megismerkedünk a munkakörülményekkel, majd észrevételeink alapján megtartjuk a dolgozók számára megfelelő oktatást.

 • Elsősegélynyújtó tanfolyamok megszervezése, lebonyolítása
A munkahelyi elsősegélynyújtók képzése a törvényi kötelességen túlmenően az is megnyugtató, hogy szüksége esetén minden műszakban van valaki, aki tudja mi a teendő és akár életet is menthet. Ezért mi megszervezzük munkavállalói számára a szükséges oktatást.

 • Foglalkozás egészségügyi vizsgálatok rendjének meghatározása
Az orvosi vizsgálat gyakoriságát külön jogszabály határozza meg. A jogszabály segítségével valamint a munkafolyamatok, munkavállalói sajátosságok figyelembe vételével meghatározzuk a dolgozói orvosi vizsgálatok gyakoriságát, szükség esetén megszervezzük a foglalkozás-egészségügyi szolgálat rendelkezésre állását.

 • Balesetek kivizsgálása, bejelentése a hatóságok felé
Ha munkavállalója munkavégzés közben balesetet szenvedett, Önnek kötelessége azt kivizsgálni és jelenteni. Ennek egyik oka, hogy a hatóságok felé tisztázódjon, ki okolható a baleset miatt. Mi szakszerűen kivizsgáljuk és lejelentjük a balesetet, intézkedési tervet készítünk, hogy a baleset többé ne fordulhasson elő.

 • Veszélyes anyagoknál biztonsági adatlapok beszerzése, nyilvántartás készítése és veszélyes anyagok ÁNTSZ-hez való bejelentése
Ügyfeleink részére nem csak segítséget kínálunk, hanem a kellő információ gyűjtést követően elvégezzük a regisztrációt OSZIR rendszerébe, listázzuk és bejelentjük a veszélyes anyagokat és keverékeket, ahogy azt a 44/2000 EüM rendelet is megkívánja a munkabiztonsági szakemberektől.
SEVESO jelentés készítése. Biztonsági elemzés és jelentés készítése a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése érdekében.

 • Szakmai képviselet az ellenőrző hatóságok felé
Az NMH ellenőrei előre bejelentkezés nélkül tarthatnak munkavédelmi ellenőrzéseket a telephelyeken, irodákban, munkaterületeken. Szerződött partnereinknek helyszíni képviseletet biztosítunk az ilyen látogatások alkalmával, mert tudjuk, hogy hatósági ellenőrzések alkalmával születik az éves kirótt bírságok 95%-a,ha a munkavédelmi megbízott nem vesz rész tevékenyen a hatósági bejáráson.

 • Biztonsági jelzések, piktogramok típusának és mennyiségének meghatározása, beszerzése

 

Bízza szakértőre a munkavédelmet!

Tudjuk, hogy kérdései vannak! Hívjon bátran, SEGÍTÜNK!

 telefonszám:+36306260525 e-mail:info[at]protektivgroup[dot]hu