Építész tűzvédelmi mérnöki tervezés/szakértés

A változó tűzvédelmi követelmények, a beépítésre kerülő termékek, megoldások, kivitelezési megoldások módosulásai miatt a tűzvédelmi tervező/szakértő meghatározó szerepet tölt be mind a tervezés, mind a kivitelezés folyamán. Számos összetett feladattal találkozunk napi szinten. Rengeteg kérdés, kétely fogalmazódik meg már egy épület tervezése folyamán is, ezért is fontos az építész tervezők és szakági tervezők folyamatos kapcsolattartása.

Felső szintű szakértői végzettségünknek és széleskörű tapasztalatunknak köszönhetően megfelelő szakmai tudással és felkészültséggel látjuk el a ránk bízott tűzvédelmi szakértői, tűzvédelmi tervezés szakfeladatokat.

   Csapatunk az alábbi tevékenységeket látja el,

 • épületek, építmények tűzvédelmi tervezése

          Vállaljuk a tűzvédelmi tervezést a koncepciótervtől a megvalósulásig. Tűzvédelmi tervezés során komplett tervdokumentációt készítünk tűzvédelmi rajzi munkarésszel együtt.

 • tűz- és füstterjedési, valamint kiürítés szimulációk készítése

            Vállaljuk mind tűz- és füstterjedési szimuláció, mind kiürítési szimuláció készítését, amelyekkel az egyedi épületek tűzvédelmi megfelelősége igazolhatóvá válik.

 • már elkészült tűzvédelmi tervek, koncepciók hibáinak feltárása és optimalizálása

           Vállaljuk mások által készített tűzvédelmi munkarészek áttekintését. A tervdokumentációban lévő hibák kiszűrésre kerülnek és megfelelő műszaki megoldást nyújtunk azok rendbetételére.

 • engedélyezési eljárások, hatósági egyeztetések lefolytatása

           Vállaljuk valamennyi tervfázisban a tűzvédelmi hatósággal való egyeztetések, eltérési engedélyezési eljárások lefolytatását.

 • tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv készítése

           Vállaljuk Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv (piros könyv) készítését, mely tartalmazza, valamennyi, az épületre vonatkozó, tűzvédelmi szempontból releváns műszaki megoldást.

 • szaktanácsadás valamennyi tűzvédelmet érintő kérdésben

 

Generál tervezési szemlélettel segítjük projektje megvalósulását, mit tartalmaz ?

Engedélyezési szintű és/vagy kiviteli szintű Tűzvédelmi műszaki leírás készítése során meghatározzuk a létesítmény tűzvédelmi követelményeit, előírásait. Elengedhetetlen tényező az illetékes katasztrófavédelmi hatósággal történő egyeztetés és kapcsolattartás, továbbá egyeztetés az építész tervezővel és a szakági tervezőkkel.

A vonatkozó rendelet szabályozza az építési engedélyezési tervdokumentációk részét képező tűzvédelmi dokumentáció tartalmi követelményeit. Ezek alapján a tűzvédelmi dokumentációnak ki kell térnie:

 • a kockázati osztályba sorolásra,
 • a tervezett technológia tűzvédelmére,
 • az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paramétereire,
 • a tűzszakaszolásra, a tűzterjedés gátlásra, a tűztávolságra,
 • a hő és füst elleni védelem kialakítására,
 • a hasadó, hasadó-nyíló felületekre,
 • a tűzoltósági beavatkozási feltételeire,
 • az épület kiürítésére, a benntartózkodó személyek mentésére,
 • az épületgépészeti, valamint a villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi követelményeinek teljesülésére,
 • a beépített automatikus tűzjelző és tűzoltó berendezések kialakítására,
 • a biztonsági jelzésekre vonatkozó megoldásokat.

Az építési engedélyezési tervdokumentációk sok esetben nem alkalmasak kivitelezési célra, ezért a jogszabályban meghatározott esetekben kiviteli tűzvédelmi dokumentációt is készíteni kell az alábbi tartalommal:

 • az építmény, létesítmény megközelíthetőségére, mentési helyek elhelyezkedésére,
 • a létesítmény oltóanyag ellátására, a tűzoltósági beavatkozási feltételekre,
 • a kockázati osztályba sorolásra,
 • az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paramétereire,
 • a tűzszakaszolásra,
 • a tűzterjedés gátlására,
 • a tűztávolságra,
 • a kiürítésre, mentésre,
 • az épületgépészeti, valamint a villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi követelményeinek teljesülésére,
 • a tűzjelzésre és tűzoltásra,
 • a hő és füst elleni védelem kialakítására,
 • a technológia tűzvédelmére,
 • a hasadó, hasadó-nyíló felületekre,
 • a biztonsági jelzésekre vonatkozó megoldásokat.

Ki készíthet tűzvédelmi dokumentációt?

Az alábbi esetekben a tűzvédelmi dokumentációt csak tűzvédelmi szakértő, vagy tűzvédelmi tervezői jogosultsággal rendelkező személy készítheti el:

 • KK, MK mértékadó kockázati osztályba tartozó építmények,
 • AK mértékadó kockázati osztályba tartozó
  • lakó- és üdülőépületek,
  • nevelési, oktatási, szociális rendeltetést tartalmazó épületek,
  • az 500 m2 – szintenként összesített – nettó alapterületet meghaladó épületek.
 • NAK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakó- vagy üdülőépület kivételével, amelynek
 • az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m2 és tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó alapterülete nagyobb, mint 50 m2.
 • Az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2,
 • A tömegtartózkodás céljára nem szolgáló lelátó, vendéglátó, kereskedelmi rendeltetéssel rendelkező – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány jellegű építmény, ami 50 főnél több személy tartózkodására szolgál és alapterülete a nettó 20 m2-t meghaladja.

Fontos megjegyezni, hogy tűzvédelmi dokumentációt csak az a természetes személy készítheti, aki tűzvédelmi szakértő, vagy tűzvédelmi tervezői jogosultsággal rendelkezik.

Tűzvédelmi tervezés, szakértői tevékenység szabályozása

A tűzvédelmi szakértői tevékenységet a 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet szabályozza. 

Tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatása annak engedélyezhető, aki:

a) tűzvédelmi mérnök, tűzvédelmi szakmérnök végzettséggel, vagy
b) építész, elektrotechnikai tervezői tevékenységhez szükséges kamarai tagsággal és felsőfokú állami végzettséggel és a külön jogszabály szerint meghatározott felsőfokú tűzvédelmi szakképzettséggel rendelkezik.

 

Tudjuk, hogy kérdései vannak! Hívjon bátran, SEGÍTÜNK!

 telefonszám:+36306260525 e-mail:info[at]protektivgroup[dot]hu