ADR tanácsadás

A veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. NFM rendelet alapján a Magyarország területén veszélyes áruk/hulladékok közúti szállításával kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozás köteles legalább egy veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót alkalmazni és a közlekedési hatóságnak írásban bejelenteni. Magyarország egész területén vállaljuk cégek veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói feladatainak ellátását.

Milyen esetekben szükség ADR tanácsadót alkalmazni?

  • Veszélyes áru telephelyen kívüli szállítása esetén, ideértve a szállításhoz kapcsolódó feladást is;
  • árunak a szállítás során történő ideiglenes tárolása esetén;
  • a veszélyes áru becsomagolása, töltése, be- és kirakodása, ürítése esetén, valamint
  • a veszélyes hulladékok csomagolása, szállítása, begyűjtése, kirakódása esetén.

Biztonsági tanácsadó kinevezésével kapcsolatos tanácsadás

Vállaljuk a vállalkozások részére, hogy megállapítjuk az Önök vállalkozásának kötelező-e a hatályos jogszabályok alapján veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadót alkalmazni, kinevezni. Az előzetes felmérést követően írásos szakvélemény kerül kiadásra.

Tanácsadás

Rendszeres és alkalmi megrendelés alapján személyes tanácsadás és a jogszabályok által előírt dokumentumok készítése közúti veszélyes áruszállítással kapcsolatba kerülő vállalkozások számára.

ADR 1.3 fejezete szerinti képzés

Az ADR szabályzat alapján minden veszélyes áruszállítással kapcsolatba kerülő személynek ADR 1.3 fejezet szerinti képzésben kell részesülnie a munkakörének és felelősségének megfelelő mértékben. A képzéseket érvényes veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvánnyal rendelkező személy tarthatja meg.

Érintett személyek lehetnek:

  • adminisztrációt végzők, ügyintézők, fuvarszervezők
  • be- és kirakodók, árukezelők, csomagolók, töltők
  • gépjárművezetők, jármű személyzet
  • jármű/tartálykocsi üzemben tartók

Vállaljuk a tanácsadói tevékenységgel összevonva, vagy önálló megbízással az ADR 1.3 fejezet szerinti képzések megtartását és a jogszabályoknak megfelelő formátumú dokumentálását.

Veszélyes áruk ADR szerinti besorolása

Szállítást megelőzően szükséges a veszélyes áruk (anyagok, keverékek, készítmények), illetve veszélyes hulladékok besorolása fizikai és kémiai tulajdonságaik alapján. A besorolás alapján eldönthető, hogy az anyag veszélyesnek minősül-e szállítás szempontjából, azaz a szállítást ADR előírásai szerint szükséges végezni, megállapíthatóak az árura/hulladékra jellemző veszélyek és mértékük, valamint aa alkalmazni szükséges csomagolóeszköz típusa, minősítése, ADR követelménye.

Minősített csomagoló eszközök, veszélyességi bárcák beszerzése

Veszélyes áru, illetve hulladék szállításához ADR minősítéssel rendelkező csomagoló eszközbe szükséges becsomagolni, valamint veszélyességi bárcával ellátni, megjelölni.
Vállaljuk a veszélyes áru/hulladék szállításához alkalmas minősített csomagoló eszközök, valamint veszélyességi bárcák beszerzését.